Elektronisch ontwerp, een fascinerend proces.


RWA Electronics begint iedere ontwerp opdracht met een systeem ontwerp. De uitkomst is een systeem architectuur waarmee inzichtelijk gemaakt wordt waar mogelijke uitdagingen op het gebied van functionaliteit, kostprijs en eventueel certificering zitten.
Over het algemeen wordt een groot deel van deze architectuur ondergebracht in een op maat gemaakte printplaat (PCB).

Schema ontwerp

Het ontwerpen van een printplaat begint met het invoeren van het elektronisch schema. Gedurende dit proces worden technologie- en component keuzes gemaakt. De zogenaamde Bill Of Materials (BOM) vloeit voort uit dit schema.
RWA Electronics verifieert de BOM altijd bij verschillende leveranciers om zeker te zijn dat er later geen leveringsproblemen ontstaan.
Zodra het schema ontwerp gereed is kan het PCB ontwerp beginnen.

PCB ontwerp

Het PCB ontwerp is het meest complexe gedeelte van het elektronisch ontwerp. Gedurende deze ontwerpfase wordt, naast voor de hand liggende zaken als signaal integriteit, voedings distributie en mogelijke warmte ontwikkeling, ook rekening gehouden met certificerings aspecten als EMC, ESD en productveiligheid.

3D rendering

Het ontwerp van een PCB gaat vaak samen met het ontwerp van bijvoorbeeld een behuizing. Industrieel ontwerpers hebben maatvoeringen nodig en willen exact de plaatsing van bijvoorbeeld connectoren weten.
RWA Electronics maakt gebruik van 3D export mogelijkheden waardoor een PCB ontwerp zonder problemen geimporteerd kan worden in standaard 3D CAD programmatuur.

Prototyping

RWA Electronics heeft alle benodigde voorzieningen in huis om prototypes te assembleren en te testen. Na assemblage worden de prototypes getest op functionaliteit en vervolgens in samenspraak met opdrachtgever gevalideerd.
Het is altijd mogelijk om van een ontwerp meerdere prototypes te maken of zelfs een eventuele 0-serie.
Dit soort kleinschalige producties kunnen in eigen beheer verzorgd worden, of in samenwerking met externe assemblage partners.

Design For Manufacturing (DFM)

Om een printplaat in oplage te produceren, weet RWA electronics welke stappen nodig zijn om tot een succesvolle productie te komen. In samenspraak met opdrachtgever zal eerst een producent of productiehuis gekozen worden. Aan de hand van productie- en test specificaties van deze producerende partij kan RWA electronics het zogenaamde Design for Manufacturing verzorgen en een begeleidende rol spelen bij de aanvang van een productie.

Certificering

Als de wens bestaat om een ontwerp te laten voldoen aan (wettelijke) certificeringseisen kan RWA electronics begeleiding verzorgen voor bijbehorende compliance trajecten.
RWA electronics heeft ervaring op het gebied van EMC, ESD en productveiligheid en kan eventueel testen laten uitvoeren bij geaccrediteerde instanties.